Browsing Tag

hộp số

Phân loại hộp số ô tô hiện nay

Hộp số ô tô là bộ phận vô cùng cần thiết. Đây là bộ phận trung gian giữa động cơ và bánh xe dùng để thay đổi tỉ số truyền và momen xoắn ở các bánh xe chủ động của xe, giúp tăng/giảm tốc độ chạy phù hợp với sức cản bên ngoài. Vậy hộp số ô tô…

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung