Theo Investopedia

Tìm hiểu về Bảo hiểm trách nhiệm garage (Garage liability insurance)

(News.oto-hui.com) – Bảo hiểm trách nhiệm garage (tiếng Anh: Garage liability insurance) được sử dụng bởi các đại lí ô tô, bãi đỗ xe hoặc nhà điều hành nhà để xe, nhà điều hành xe tải kéo, trạm dịch vụ, và cửa hàng tùy chỉnh và sửa chữa.

Bảo hiểm trách nhiệm garage

1. Khái niệm

Bảo hiểm trách nhiệm garage trong tiếng Anh là Garage liability insurance.

Bảo hiểm trách nhiệm garage là bảo hiểm đặc biệt nhắm đến ngành công nghiệp ô tô. Đại lí ô tô, bãi đỗ xe hoặc nhà điều hành nhà để xe, nhà điều hành xe tải kéo, trạm dịch vụ, và cửa hàng tùy chỉnh và sửa chữa sẽ thêm bảo hiểm trách nhiệm garage vào bảo hiểm trách nhiệm kinh doanh của họ. Chính sách này bảo vệ thiệt hại tài sản và thương tích cơ thể trong quá trình hoạt động.

Bảo hiểm trách nhiệm garage (Garage liability insurance)
Bảo hiểm trách nhiệm garage (Garage liability insurance).

2. Đặc điểm của Bảo hiểm trách nhiệm garage

Bảo hiểm trách nhiệm garage là một loại chính sách bảo hiểm toàn diện, cung cấp bảo hiểm cho các hoạt động hàng ngày của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô. Bảo hiểm này sẽ thêm một lớp bảo vệ cho chính sách trách nhiệm chung của doanh nghiệp.

Bảo hiểm này chi trả cho những thương tích cơ thể và thiệt hại tài sản từ các hoạt động garage trực tiếp mà không được bảo hiểm theo hầu hết bảo hiểm trách nhiệm thương mại hoặc kinh doanh.

Trước khi mua một chính sách bảo hiểm, chủ doanh nghiệp nên xác minh rằng bảo hiểm trách nhiệm garage chỉ bổ sung và không thay thế cho bảo hiểm trách nhiệm kinh doanh cơ bản của họ.

Bảo hiểm sẽ chi trả cho các thương tích của khách hàng cho đến một mức giới hạn của chính sách. Ngoài ra, hầu hết bảo hiểm garage sẽ bao gồm một điều khoản không trung thực của nhân viên đối với hành vi trộm cắp hoặc phá hoại được thực hiện bởi một nhân viên đối với xe của khách hàng.

Đối với phí bảo hiểm bổ sung, bất kì ô tô nào được sử dụng trong việc tiến hành kinh doanh, chẳng hạn như xe tải và xe tải giao hàng linh kiện, đều có thể được chi trả bảo hiểm. Các biện pháp bảo vệ bổ sung có thể bao gồm các thiệt hại từ các bộ phận hoặc sản phẩm được bán bởi công ty và bảo hiểm cho tổn thất từ các bộ phận bị lỗi được lắp đặt trên xe của khách hàng.

Bảo hiểm trách nhiệm garage sẽ không bao gồm các công cụ, tòa nhà, tài sản cá nhân hoặc tài sản kinh doanh của chủ hợp đồng. Nó không cung cấp bảo hiểm cho hành vi phá hoại, xe bị đánh cắp hoặc thiệt hại từ các sự kiện tự nhiên như mưa đá.

Chính sách này không bao gồm các tai nạn hoặc thiệt hại cho xe tại chỗ phục vụ khách hàng. Ngoài ra, tất cả các mục cơ bản và bổ sung của chính sách sẽ có số tiền bảo hiểm trách nhiệm tối đa được liệt kê và có thể có giới hạn tổng hợp theo yêu cầu hoặc theo năm.

Chính sách bảo hiểm trách nhiệm thương mại chung (Commercial general liability) có những mức bảo hiểm khác nhau. Bảo hiểm này có thể bao gồm bảo hiểm cho các cơ sở, bảo vệ doanh nghiệp khỏi yêu cầu bồi thường tại những địa điểm đó. Nó cũng có thể bao gồm bảo hiểm cho thương tích cơ thể và thiệt hại tài sản do thành phẩm cuối cùng.


Bài viết liên quan:

Advertisement

Advertisement

Chia sẻ ý kiến của bạn

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung

Kỹ thuật viên sửa chữa chungKỹ thuật viên sơnKỹ thuật viên đồngKỹ thuật viên điệnChăm sóc, làm đẹp, Detailing ô tôCố vấn dịch vụBán hàng (Sales)Nhân viên phụ tùngThiết kếMarketingKiểm soát chất lượng (PDI)Quản đốc xưởngTrưởng/phó phòng dịch vụTrưởng/phó phòng kinh doanhTrưởng/phó phòng kỹ thuậtGiám đốc điều hànhChưa có kinh nghiệmKhác