Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là tổ chức gì? Hoạt động ra sao?

(News.oto-hui.com) – Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các kỹ sư là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam
Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam

Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là tổ chức gì? Hoạt động với tôn chỉ như thế nào?

Theo Điều 2 Điều lệ Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 64/QĐ-BNV năm 2012 quy định về Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam như sau:

Tôn chỉ, mục đích

1. Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các kỹ sư là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, giảng dạy, khai thác sử dụng, đào tạo, quản lý doanh nghiệp, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, máy kéo, cơ khí chế tạo, điện tử, vật liệu, dầu mỡ bôi trơn… thuộc chuyên ngành cơ khí, công nghiệp ô tô và các chuyên ngành khác có liên quan đến ô tô trên phạm vi cả nước.

Theo đó Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các kỹ sư là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Hiện đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, giảng dạy, khai thác sử dụng, đào tạo, quản lý doanh nghiệp, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, máy kéo, cơ khí chế tạo, điện tử, vật liệu, dầu mỡ bôi trơn… thuộc chuyên ngành cơ khí, công nghiệp ô tô và các chuyên ngành khác có liên quan đến ô tô trên phạm vi cả nước.

Phạm vi hoạt động của Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam như thế nào?

Theo Điều 3 Điều lệ Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 64/QĐ-BNV năm 2012 quy định về phạm vi hoạt động của Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam như sau:

Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

1. Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung, thiểu số phục tùng đa số, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác có liên quan theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động.

3. Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng; cơ quan ngôn luận của Hội là Tạp chí kỹ sư ô tô Việt Nam, Trụ sở chính của Hội được đặt tại Hà Nội và có văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác có liên quan theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động.

Mục đích hoạt động của Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 64/QĐ-BNV năm 2012 về mục đích hoạt động của Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam như sau:

Tôn chỉ, mục đích

2. Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, động viên và giúp đỡ các hội viên nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động nghề nghiệp; phát triển ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, cơ khí ô tô thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hội viên.

Nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, kiến thức mới về chuyên ngành cơ khí ô tô vào sản xuất và đời sống; góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển, tiên tiến, hiện đại, hòa nhập với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của ngành công nghiệp ô tô các nước trong khu vực và trên thế giới.

Như vậy, mục đích của Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam là:

– Tập hợp, đoàn kết, động viên và giúp đỡ các hội viên nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực quản lý, điều hành trong hoạt động nghề nghiệp;

– Phát triển ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, cơ khí ô tô thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hội viên;

– Nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ, kiến thức mới về chuyên ngành cơ khí ô tô vào sản xuất và đời sống; z

– Góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển, tiên tiến, hiện đại, hòa nhập với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của ngành công nghiệp ô tô các nước trong khu vực và trên thế giới.

Advertisement

Chia sẻ ý kiến của bạn

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung

Kỹ thuật viên sửa chữa chungKỹ thuật viên sơnKỹ thuật viên đồngKỹ thuật viên điệnChăm sóc, làm đẹp, Detailing ô tôCố vấn dịch vụBán hàng (Sales)Nhân viên phụ tùngThiết kếMarketingKiểm soát chất lượng (PDI)Quản đốc xưởngTrưởng/phó phòng dịch vụTrưởng/phó phòng kinh doanhTrưởng/phó phòng kỹ thuậtGiám đốc điều hànhChưa có kinh nghiệmKhác