Công nghệ thay đổi hành trình piston D-Cycle

Điểm đặc biệt của Công nghệ thay đổi hành trình piston (Differential Stroke-Cycle Piston Technology – hoặc D-Cycle) là một piston sẽ hoàn thành 4 chu kỳ như một động cơ 4 kỳ truyền thống (IEC) chỉ với một vòng quay trục khuỷu. 

[​IMG]

Chu trình làm việc đặc thù của công nghệ D-Cycle:

  • Power: Piston nén hòa khí đến điểm chết trên và sinh công – piston di chuyển từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới
  • Exhaust: Đỉnh piston sẽ tách rời khỏi thân và được điều khiển bởi một vấu cam – thực hiện chu trình xả đồng thời với chu trình piston sinh công.
  • Intake: Sau đó, đỉnh piston tiếp nhận không khí / hòa khí di chuyển xuống dưới nối thành “1 khối” với piston đang từ điểm chết dưới đi lên.
  • Compression: Piston tiếp tục đi lên thực hiện chu trình nén – nổ và sinh công.

Tất cả 4 chu trình được hoàn thành trong duy nhất 1 vòng quay trục khuỷu.

Công nghệ D-Cycle.png

Điểm giống nhau giữa công nghệ D-Cycle và động cơ 2 kỳ là tích hợp chu trình nạp – xả vào 2 chu trình nén – nổ giúp giảm đi tổn thất năng lượng theo chu kỳ, nhưng về bản chất D-cycle vẫn thực hiện đúng với chu trình Atkinson.

Do đó, D-Cycle giải quyết được 2 vấn đề mà động cơ 4 kỳ và 2 kỳ truyền thống đang gặp phải, đó là tổn thất năng lượng tiêu hoa theo chu kỳ và hiệu quả nhiên liệu kém. Công nghệ D-Cycle có thể được thiết kế, bố trí trong các động cơ hiện có và đã được trang bị thành công ở nhiều kích cỡ động cơ sử dụng các nguồn nhiên liệu khác nhau. 

Bạn cũng có thể thích Bài đăng cùng tác giả

Chia sẻ ý kiến của bạn

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung