Browsing Tag

ý nghĩa logo

Hãng xe Nissan sẽ thay đổi logo?

(News.oto-hui.com) – Mới đây, có một số nguồn tin cho rằng hãng Nhật Bản đã đăng ký bảo hộ tại Anh, Chile, Argentina, Peru và Uruguay cho logo Nissan của mình đồng thời thay đổi luôn hình ảnh đã gắn liền với series xe thể thao 370Z. Như vậy…

Hãng xe KIA sẽ có logo mới?

Theo KIPRIS (Dịch vụ thông tin quyền sở hữu trí tuệ Hàn Quốc), KIA đã thông báo ý định thay đổi logo của họ bằng cách gửi không dưới 50 đăng ký nhãn hiệu kể từ tháng 5 năm nay. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa rõ họ sẽ chính thức chọn nhãn hiệu…

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung