Browsing Tag

Supercharger

Bộ làm mát khí nạp – Intercooler

(News.oto-hui.com) - Intercooler là một thiết bị cơ học được sử dụng để làm mát khí nạp vào ở những động cơ được trang bị hệ thống nạp cưỡng bức (có thể là tăng áp turbocharger hoặc siêu nạp - supercharger). Nhiệm vụ của bộ làm mát…

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung