Browsing Tag

tiêu chuẩn

Khám phá tiêu chuẩn đánh giá xe WLTP

Những tháng đầu năm 2019, Vinfast đã đưa các dòng xe của mình qua nhiều nước châu u để trải qua hàng loạt các bài kiểm tra về nhiều tiêu chí khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là các kiểm tra về tiêu chuẩn WLTP mới được áp dụng trong thời…

Hầu hết xe động cơ diesel đều ô nhiễm

Kết quả nghiên cứu 375.000 xe máy dầu ở châu Âu đều vượt ngưỡng cho phép, nhưng các hãng không công nhận. Nghiên cứu của các tổ chức độc lập về khí thải dựa trên các phương pháp kiểm tra chỉ ra rằng các phương tiện sử dụng động cơ diesel,…

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung