Browsing Tag

tiêu chuẩn tiêu thụ

Khám phá tiêu chuẩn đánh giá xe WLTP

Những tháng đầu năm 2019, Vinfast đã đưa các dòng xe của mình qua nhiều nước châu u để trải qua hàng loạt các bài kiểm tra về nhiều tiêu chí khác nhau. Trong đó, đáng chú ý nhất là các kiểm tra về tiêu chuẩn WLTP mới được áp dụng trong thời…

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung