Browsing Tag

Thay Thế Bầu Trợ Lực Phanh

Thay thế bầu trợ lực phanh

(News.oto-hui.com) - Bầu trợ lực phanh được lắp ở vị trí giữa bàn đạp phanh và xy lanh tổng với nhiệm vụ khuếch đại lực ép từ bàn đạp phanh, làm cho người lái xe đạp phanh sẽ dễ dàng hơn. Sau một thời gian, bầu trợ lực phanh có thể bị hư…

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung