Browsing Tag

anh thợ sửa xe

Nghị lực phi thường của anh thợ nằm sửa xe

Nghị lực phi thường của anh thợ nằm sửa xe khiến chúng ta phải khâm phục. Tai nạn lao động cách đây 20 năm đã khiến anh Nguyễn Văn Thông liệt toàn thân và rơi vào bế tắc cùng quẫn. Rồi đôi tay anh cử động lại được, anh đã tiếp tục làm việc…

Thông Tin Cá Nhân

NamNữ

Trình Độ Học Vấn

Thông tin chung